VOO EKSAMENVRAESTELLE

GRAAD 10

Afrikaans Huistaal

AFRIKAANS HT\GR10\EINDEKSAMEN VRAESTEL 2

AFRIKAANS HT\GR10\TAAK 7

AFRIKAANS HT\GR10\TAAK 6

AFRIKAANS HT\GR 10\TAAK 9

AFRIKAANS HT\GR10\TAAK 4

Engles EAT

2018 ENGLISH FAL GR 10 TERM 4 EXAM P1

2018 ENGLISH FAL GR 10 TERM 4 EXAM P3

Wiskunde Geletterdheid

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 10 – WISKUNDIGE GELETTERDHEID – VRAESTEL 1

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 10 – WISKUNDIGE GELETTERDHEID – VRAESTEL 2

2018 WISKUNDIGE GELETTERHEID GR 10 KWARTAAL 4 EKSAMEN V1

2018 WISKUNDIGE GELETTERHEID GR 10 KWARTAAL 4 EKSAMEN V2

FISIESE WETENSKAPPE

2018 – KWARTAAL 4 – GRAAD 10 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 1

2018 – KWARTAAL 4 – GRAAD 10 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 2

2017 – KWARTAAL 4 – GRAAD 10 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 1

2017 – KWARTAAL 4 – GRAAD 10 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 2

2016 – KWARTAAL 4 – GRAAD 10 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 1

LEWENSORIËNTERING

2018 LEWENSORIËNTERING GR 10 KWARTAAL 4 EKSAMEN


GRAAD 11

Afrikaans Huistaal

Engles EAT

2018 ENGLISH FAL GR 11 TERM 4 EXAM P1

2018 ENGLISH FAL GR 11 TERM 4 EXAM P3

Wiskunde Geletterdheid

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 11 – WISKUNDIGE GELETTERDHEID – VRAESTEL 1

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 11 – WISKUNDIGE GELETTERDHEID – VRAESTEL 2

2018 WISKUNDIGE GELETTERHEID GR 11 KWARTAAL 4 EKSAMEN V1

2018 WISKUNDIGE GELETTERHEID GR 11 KWARTAAL 4 EKSAMEN V2

FISIESE WETENSKAPPE

2018 – KWARTAAL 4 – GRAAD 11 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 1

2018 – KWARTAAL 4 – GRAAD 11 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 2

2017 – KWARTAAL 4 – GRAAD 11 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 1

2017 – KWARTAAL 4 – GRAAD 11 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 2

2016 – KWARTAAL 4 – GRAAD 11 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 1

2016 – KWARTAAL 4 – GRAAD 11 – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 2

LEWENSORIËNTERING

2018 LEWENSORIËNTERING GR 11 KWARTAAL 4 EKSAMEN


GRAAD 12

Wiskunde

2019 – GRAAD 12 – PROEFEKSAMEN – WISKUNDE – VRAESTEL 1

2019 – GRAAD 12 – PROEFEKSAMEN – WISKUNDE – VRAESTEL 2

FISIESE WETENSKAPPE

2019 – GRAAD 12 – PROEFEKSAMEN – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 1

2019 – GRAAD 12 – PROEFEKSAMEN – FISIESE WETENSKAPPE – VRAESTEL 2

GR9 EKSAMENVRAESTELLE

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

ENGLISH FAL GR9 PAPER 2 AND MEMO NOVEMBER 2019

GRADE 9 EFAL NOVEMBER EXAM PAPER 1

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 9 – WISKUNDE – VRAESTEL 1

2018 ENGLISH FAL GR 9 TERM 4 EXAM P1

2018 ENGLISH FAL GR 9 TERM 4 EXAM P2

2018 ENGLISH FAL GR 9 TERM 4 EXAM P3

WISKUNDE

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 9 – WISKUNDE – VRAESTEL 2

WISKUNDE GR 9 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN V1

WISKUNDE GR 9 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN V2

WISKUNDE GR 9 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

NATUURLIKEWETENSKAPPE

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 9 – NATUURWETENSKAPPE – EKSAMEN [100 PUNTE]

2018 NATUURWETENSKAPPE GR 9 KWARTAAL 4 EKSAMEN

NATURAL SCIENCES GRADE 9 NOVEMBER EXAM/NATUURWETENSKAPPE GRAAD 9 NOVEMBER EKSAMEN

TEGNOLOGIE

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 9 – TEGNOLOGIE – EKSAMEN [120 PUNTE]

SOSIALEWETENSKAPPE

2018 SOSIALE WETENSKAPPE – GESKIEDENIS GR 9 KWARTAAL 4 EKSAMEN

LEWENSVAARDIGHEDE

2018 LEWENSORIËNTERING GR 9 KWARTAAL 4 EKSAMEN

EBW

2018 EBW GR 9 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GEEN AFRIKAANS HT

GR8 EKSAMENVRAESTELLE

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

2018 ENGLISH FAL GR 8 TERM 4 EXAM P1

GRADE 8 ENGLISH FAL PAPER 2 + MEMO NOVEMBER 2019

2018 ENGLISH FAL GR 8 TERM 4 EXAM P3

2018 ENGLISH FAL GR 8 TERM 4 EXAM P2

WISKUNDE

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 8 – WISKUNDE – VRAESTEL 2

2019 – KWARTAAL 4 – GRAAD 8 – WISKUNDE – VRAESTEL 1

WISKUNDE GR 8 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

NATUURLIKEWETENSKAPPE

2018 NATUURWETENSKAPPE GR 8 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GRADE 8 NOVEMBER EXAMINATION NATURAL SCIENCES/GRAAD 8 NOVEMBER EKSAMEN VRAESTEL NATUURWETENSKAPPE

NOVEMBER EKSAMENVRAESTEL NW GRAAD 8

TEGNOLOGIE

GRADE 8 TECHNOLOGY NOVEMBER EXAM/GRAAD 8 TEGNOLOGIE EKSAMEN

SOSIALEWETENSKAPPE

2018 SOSIALE WETENSKAPPE – GESKIEDENIS GR 8 KWARTAAL 4 EKSAMEN

LEWENSVAARDIGHEDE

2018 LEWENSORIËNTERING GR 8 KWARTAAL 4 EKSAMEN

EBW

2018 EBW GR 8 KWARTAAL 4 EKSAMEN

Geen Afrikaans Huistaal

GR7 EKSAMENVRAESTELLE

AFRIKAANS HUISTAAL

AFRIKAANS HUISTAAL GR 7 EINDJAAREKSAMEN C1

AFRIKAANS HUISTAAL GR 7 EINDJAAREKSAMEN C2

AFRIKAANS HUISTAAL GR 7 EINDJAAREKSAMEN VRAESTELLE C3

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

TERM 4 GRADE 7 EFAL COMPREHENSION AND LANGUAGE TEST

GRADE 7 ENGLISH FAL TERM 4 PRACTICE EXAM

2018 ENGLISH FAL GR 7 TERM 4 EXAM PAPER 1

2018 ENGLISH FAL GR 7 TERM 4 EXAM PAPER 2

2018 ENGLISH FAL GR 7 TERM 4 EXAM PAPER 3

WISKUNDE

WISKUNDE GR 7 2018 KWARTAAL 4 WERKSOPDRAG

WISKUNDE GR 7 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

TERM 4 – GR 7 EFAL PAPER 3: WRITING (NOVEMBER EXAM)

GRAAD 7 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 1

GRAAD 7 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 2

GRAAD 7 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 3

NATUURLIKEWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE

NATUURLIKE WETENSKAPPE GRAAD 7 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GRAAD 7 KWARTAAL 4 NW OEFENVRAESTEL 1

GRAAD 7 KWARTAAL 4 NW OEFENVRAESTEL 2

SOSIALEWETENSKAPPE

2018 SOSIALE WETENSKAPPE – GESKIEDENIS GR 7 KWARTAAL 4 EKSAMEN

LEWENSVAARDIGHEDE

2018 LEWENSORIËNTERING GR 7 KWARTAAL 4 EKSAMEN

EBW

2018 EBW GR 7 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GR 6 EKSAMENVRAESTELLE

Eksamens is om die draai! Klik op hierdie skakels om die vraestelle in jou mandjie te plaas en af te laai.

AFRIKAANS HUISTAAL

GRAAD 6 AFRIKAANS HT VRAESTEL 2 EINDEKSAMEN 2018

GRAAD 6 EINDEKSAMEN AFRIKAANS HT (BEGRIPSTOETS + TAAL + MEMO)

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

GRADE 6 ENGLISH FAL TERM 4 PRACTICE EXAM

GRADE 6 EFAL TERM 3 OR 4: COMPREHENSION TEST: SLEEP!

WISKUNDE

GRAAD 6 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 3

GRAAD 6 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 2

GRAAD 6 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 1

NATUURLIKEWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE

NATUURLIKE WETENSKAPPE & TEGNOLOGIE GRAAD 6 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GRAAD 6 KWARTAAL 4 NWT OEFENVRAESTEL 2

GRAAD 6 KWARTAAL 4 NWT OEFENVRAESTEL 1

SOSIALEWETENSKAPPE

SOSIALE WETENSKAPPE GESKIEDENIS GRAAD 6 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

SOSIALE WETENSKAPPE GEOGRAFIE GRAAD 6 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

LEWENSVAARDIGHEDE

LEWENSVAARDIGHEDE GRAAD 6 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GR 4 EKSAMENVRAESTELLE

Eksamens is om die draai! Klik op hierdie skakels om die vraestelle in jou mandjie te plaas en af te laai.

AFRIKAANS HUISTAAL

GRAAD 4 AFRIKAANS HT EINDEKSAMEN 2018 BEGRIPSTOETS EN TAALWERK

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

ENGLISH FAL GRADE 4 TERM 4 2018 EXAM P2

TERM 4 GR 4 EFAL COMPREHENSION TEST

GRADE 4 TERM 4 ENGLISH FAL PRACTICE EXAM

TERM 4 – GR 5 EFAL COMPREHENSION TEST (USHAKA MARINE WORLD) AND MEMO

WISKUNDE

GRAAD 4 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 3

GRAAD 4 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 2

GRAAD 4 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 1

NATUURLIKEWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE

NATUURLIKE WETENSKAPPE & TEGNOLOGIE GRAAD 4 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GRAAD 4 KWARTAAL 4 NWT OEFENVRAESTEL 2

GRAAD 4 KWARTAAL 4 NWT OEFENVRAESTEL 1

SOSIALEWETENSKAPPE

GRAAD 4 KWARTAAL 4 GESKIEDENIS OEFENVRAESTEL 1

GRAAD 4 KWARTAAL 4 GESKIEDENIS OEFENVRAESTEL 2

SOSIALE WETENSKAPPE GESKIEDENIS GRAAD 4 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GRAAD 4 KWARTAAL 4 GEOGRAFIE OEFENVRAESTEL 1

GRAAD 4 KWARTAAL 4 GEOGRAFIE OEFENVRAESTEL 2

SOSIALE WETENSKAPPE GEOGRAFIE GRAAD 4 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

LEWENSORIENTERING

LEWENSVAARDIGHEDE GRAAD 4 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GR 5 EKSAMENVRAESTELLE

Eksamens is om die draai! Klik op hierdie skakels om die vraestelle in jou mandjie te plaas en af te laai.

AFRIKAANS HUISTAAL

GRAAD 5 EINDEKSAMEN AFRIKAANS HT (BEGRIPSTOETS + TAAL + MEMO)

GRAAD 5 AFRIKAANS HT EINDEKSAMEN 2018 VRAESTEL 2 (BEGRIPSTOETS EN TAALWERK)

GR.5 AFRIKAANS HT IDIOME EKSAMEN VOORBEREIDING – PPT SKYFIES, NOTAS, TOETS , MEMO

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

GRADE 5 TERM 4 ENGLISH FAL PRACTICE EXAM

TERM 4 – GR 5 EFAL LANGUAGE TEST

GRADE 5 EFAL TERM 3 OR 4 – COMPREHENSION TEST: “PARACHUTES”

TERM 4 – GR 5 EFAL COMPREHENSION TEST (USHAKA MARINE WORLD) AND MEMO

WISKUNDE

GRAAD 5 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 3

GRAAD 5 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 2

GRAAD 5 KWARTAAL 4 WISKUNDE OEFENVRAESTEL 1

NATUURLIKEWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE

COMBO DEAL – GR 5 NWT KWARTAAL 3 EN 4 – OPSOMMINGS EN TOETSE

GRAAD 5 NWT KWARTAAL 4 TOETS

NATUURLIKE WETENSKAPPE & TEGNOLOGIE GRAAD 5 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GRAAD 5 KWARTAAL 4 NWT OEFENVRAESTEL 1

GRAAD 5 KWARTAAL 4 NWT OEFENVRAESTEL 2

SOSIALEWETENSKAPPE

GRAAD 5 KWARTAAL 4 GESKIEDENIS OEFENVRAESTEL 2

GRAAD 5 KWARTAAL 4 GESKIEDENIS OEFENVRAESTEL 1

SOSIALE WETENSKAPPE GESKIEDENIS GRAAD 5 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

GRAAD 5 KWARTAAL 4 GEOGRAFIE OEFENVRAESTEL 2

GRAAD 5 KWARTAAL 4 GEOGRAFIE OEFENVRAESTEL 1

SOSIALE WETENSKAPPE GEOGRAFIE GRAAD 5 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN

LEWENSORIENTERING

LEWENSVAARDIGHEDE GRAAD 5 2018 KWARTAAL 4 EKSAMEN